Jak wstawia się implant zęba?

Osoby o pięknym i pełnym uśmiechu postrzegane są jako atrakcyjne i pociągające. Promienny uśmiech to podstawa ‚Pierwszego wrażenia’, tak istotnego przy kontaktach służbowych i rozwoju kariery zawodowej. Zdrowy uśmiech wpływa na naszą samoocenę. Sprawia, że jesteśmy bardziej toważyscy, ale przede wszystkim jest warunkiem koniecznym zdrowego życia.

Utrata nawet jednego zęba sprawia że powoli rozpoczyna się efekt domina. Zęby sąsiadujące pustą przestrzenią po zębie nie mając oparcie tylko z jednej strony zaczynają się chwiać. W efekcie ich obluzowania możemy je szybko stracić.

Utrata zęba powoduje między innymi:

  • Przechylanie się sąsiednich zębów
  • Ścieranie się zębów (utrata szkliwa)
  • Wypychanie zębów
  • Zanik kości

Często słyszymy od Pacjentów pytanie czy po usunięciu zęba,pozostałe zęby wejdą na jego miejsce i wypełnią powstałą lukę – to jest oczywiście mit.

Jeśli straciłeś ząb w dolnej szczęce problem rozprzestrzeni się także na górną! Istnieje u człowieka tzw. efekt Godona, polegający na tym,że ząb , który nie ma podparcia zęba przeciwstawnego – wysuwa się z zębodołu.

 

Jak wstawia się implant zęba?

ETAP 1: konsultacja i diagnoza
Planowanie leczenia rozpoczyna się szczegółową oceną predyspozycji pacjenta do wykonania zabiegu implantologicznego. Nie należy ograniczać się wyłącznie do określenia stanu higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej. Trzeba również wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych.

Wykonanie zdjęć rentgenowskich w celu dokładnego zaplanowania zabiegu należy do standardów w procesie leczenia implantologicznego. Na podstawie zdjęć ocenia się czy kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Co więcej, zdjęcie rentgenowskie pozwala na dokładne wyznaczenie miejsca implantacji.

Rozwój tomografii komputerowej (CT) poszerzył spektrum możliwości wykonywania precyzyjnych badań. Tomografię komputerową wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia rentgenowskie nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta. Tomografia zrewolucjonizowała proces przygotowania do zabiegu. Umożliwia ona bowiem analizę stanu i jakości tkanki kostnej poprzez badanie jej gęstości, jak również określenie wysokość i szerokość kości. Trójwymiarowy obraz kości żuchwy i szczęki daje gwarancję precyzyjnego zaplanowania zabiegu implantacji.

ETAP 2: wszczepienie implantu
Implanty stomatologiczne z reguły wszczepiane są w znieczuleniu miejscowym lub, w szczególnych przypadkach, w znieczuleniu ogólnym. Pierwszym krokiem podczas wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo-śluzówkowego. Zastosowanie różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę warunków przestrzennych podłoża kostnego. Pozytywna ocena warunków kostnych pozwala na wprowadzenie implantu do łoża kostnego.

W celu właściwego umieszczenia implantu, wielu lekarzy decyduje się na zastosowanie szablonu chirurgicznego. Przygotowany na indywidualne zamówienie szablon, ułatwia przeprowadzenie zabiegu umożliwiając niezwykle precyzyjne wyznaczenie miejsca implantacji i utrzymanie zaplanowanego kierunku wprowadzenia implantu. Po wykonaniu zabiegu niewielka rana zaopatrzona zostaje w szwy chirurgiczne. Wszczepianie pojedynczego implantu zazwyczaj trwa nie dłużej niż pół godziny. Jednak w zależności od stopnia trudności zabiegu oraz ilości założonych wszczepów zabieg może ulec wydłużeniu.

ETAP 3: wgajanie implantu
Okres gojenia trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji jest minimalne. Nacięcie w dziąśle powstałe podczas zabiegu zostaje zaszyte, a założone szwy zostają usunięte po upływie 7 do 10 dni.
Przez następne 2 miesiące w kości zachodzi tzw. proces osseointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością. Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta.

Z uwagi na komfort oraz dla zachowania estetyki, na okres fazy gojenia pacjentowi zakłada się tzw. odbudowę tymczasową, która jest nie do odróżnienia od naturalnych zębów oraz docelowych koron. Jeśli proces wgajania implantu przebiega prawidłowo, wykonanie ostatecznej odbudowy jest możliwe już po 2 miesiącach.

ETAP 4: pobranie wycisku
Pobranie wycisku w gabinecie stomatologicznym jest jednym z kluczowych etapów leczenia protetycznego. Umożliwia on uzyskanie wiernej kopii sytuacji klinicznej.

Na podstawie pobranego wycisku technik dobiera łącznik protetyczny i wykonuje dopasowaną, szczelną i estetyczną koronę zęba.

ETAP 5: Przykręcenie łącznika i zamocowanie korony
Przykręcenie łącznika protetycznego wcześniej przygotowanego przez technika pozwala na zamocowanie korony protetycznej, która będzie łudząco podobna do reszty uzębienia.

ETAP 6: wizyty kontrolne
W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego konieczne są regularne wizyty kontrolne według harmonogramu ustalanego przez lekarza prowadzącego. Plan wizyt kontrolnych ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie w zależności od uwarunkowań danego przypadku.

Kiedy wstawić implant zęba?

Nie czekaj z uzupełnieniem pustego miejsca po straconym zębie. Osoby, które zdecydują się wstawić implant, powinny to uczynić jak najszybciej, po usunięciu zęba.

Zwlekanie prowadzi do zaniku kości – co po kilku latach może prowadzić do dużych problemów podczas wstawiania tytanowego korzenia – konieczna może okazać się odbudowa kości (tzw. podsypanie kości) co istotnie zwiększa koszt całego zabiegu.

 

Źródło: mmdent.waw.pl

Napisano w Cyrkon Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.